SMS from 881631570543@msg.iridium.com

Around the world with Oda 2012 - 2015
Elisabeth Hval & Per Mandt
Tue 16 Apr 2013 15:46
Vi er 20nm syd av Malpelo. Gjør 4.8kt på skarp kryss rett mot Galapagos. Doble forseil og fult hovedseil. Kurs 263. Ferdig m stillebeltet ???