logo Around the world with Oda 2012 - 2015
Date: 30 May 2015 18:13:00
Title: Gratulasjon til Ragnhild og Dagfinn - 70 år

Ragnhild og Dagfinn gratuleres med 70-årsdagen fra eldste sønn her ute i blåmyra 38:35.55n 019:09.48e kl 19.11 norsk tid


Diary Entries