logo Around the world with Oda 2012 - 2015
Date: 02 Nov 2014 18:00:00
Title: One15marina - Singapore

02.11.2014 kl 1200 lokal  UTC 0200
01:14.84n
103:50.46e
 
Endelig i Singapore!!

Diary Entries