Wick

ARIES 2010 - 2011
Grete Dyngeland / Per-Ørnulf Dæhli
Tue 28 Jun 2011 18:32
58:26.50N  03:05.00W
 
Wick er en gammel fiskerihavn på den Skottske NØ kysten. Her var det i gamle dager livlig fiskerier og det sies at det i denne havnen kom mange hundrede fiskebåter fullastet med sild og andre godsaker fra havet. Havnen har i dag fått en moderne marina med god plass. Det er et naturlig stopp mellom Inverness og Orkney.  Vi fikk med oss en god seilas etter mange dager i kanaler og motorkjøring.
 
NO STRESS - ARIES