Læsø 57:17.74N 10:55.44E

ARIES 2010 - 2011
Grete Dyngeland / Per-Ørnulf Dæhli
Fri 2 Jul 2010 12:15
På Læsø møtte vi Leahnis. Og våre venner fra Færøyene.