The Bight

ARIES 2010 - 2011
Grete Dyngeland / Per-Ørnulf Dæhli
Thu 24 Mar 2011 13:20
The Bight ligger på Norman Island. En flott stor bukt. Her er det masse moringer, men de er dyre.... Noen ankringsmuligheter er det, men det er litt dypt. Vi ligger oss på en moring i to dager. Her ligger den berømte William T (Floating Bar) Litt utagerende festing og amrikanerne (som det er mange av her) liker å utfolle seg litt.......
Det ble motorseilig i dag. Lav på batteriet (50%) fører til motorkjøring.
 
NO STRESS - ARIES