Villasimius

Rosea
Tom-Erik Larsen
Wed 27 Aug 2008 06:41
Posisjon:        39:07.4N  009:30.4E
Været:            Var. 2, pent.
Utseilt distanse fra Vulcano:    261 n.m.