Gibraltar

Rosea
Tom-Erik Larsen
Sun 5 Oct 2008 18:17
Posisjon:        36:09.61N  005:21.85W ( Til ankers på spanskesida av grensa, da marinaene er full i Gibraltar).