Tropea

Rosea
Tom-Erik Larsen
Tue 19 Aug 2008 19:56
Posisjon:                                  38:40.80N  015:54.19E
Været:                                     V 3, pent.
Utseilt distanse Messina-Tropea:37 n.m.