Vulcano

Rosea
Tom-Erik Larsen
Thu 21 Aug 2008 18:00
Posisjon:        38:25.28N  014:57.15E
Været:            NV 2, pent.
Utseilt distanse:47 n.m.