Motril

Rosea
Tom-Erik Larsen
Sun 5 Oct 2008 18:13
Posisjon:    36:43.41N  003:31.50W
 
Været:        W 6-7. Stoppet derfor i Motril.