PSV

12:32.07N 61:23.21W

Torsdag 8. januar.

Ligger for anker utenfor Petit Saint Vincent.

Nydelig plass – har badet på flotte stranden,

 

Mvh ABIM