Ανέλκυση - Χειμερινή Συντήρηση

ACOOL TURABI
DOUKAS
Mon 10 Jan 2011 09:25

10/01/2011

 

Σήμερα ανελκύσθηκε το σκάφος στην γιάρδα του ΨΑΡΡΟΥ στο Πέραμα

Οι εργασίες συντήρησης αρχίζουν

 

 

 

JPEG image