N 48.27 W05.05

LEA
Anne Ramm Salbu & Reidun Seth
Wed 29 Jul 2015 13:57

V har krysset den engelske kanal og er nå i Ushant, Frankrike. Overfarten gikk fint, en del trafikk men god kontroll vha AIS. Start Falmouth: 0500, fremme Ushant 2100  (22 lokal). 110 nm, totalt: 1167. God seilbør

We have crossed the English channel and arrived in Ushant 2100. Nice Sailing across. Logged 110 nm, total of 1167 nm

 

JPEG image