Dover

Perle
Wed 24 Aug 2011 19:10

Etter en super seilas fra Calais til Dover over verdens mest traffikerte skipsområde kom vi til Dover. Her har de god is (pannacotta og sjokolade), og en kul borg der det var en ekte kongetrone. Vi har hatt engelsk historie på skolen i dag, og lært om krig og fred og politikk og sånt!


JPEG image