Vind og mer fisk

Sy Abim
Aud and Bjorn Inge Molvaer / Bjorn Inge Molvaer
Wed 10 Dec 2008 12:40

14:40.00N 44:40.00W

Onsdag kl 12.00. I natt kom endelig vinden vi har ventet på så lenge. Det blåser nå ca14 - 17 knop, og vi gjør ca 6,5 knop. Deilig å få opp litt fart.

Også i dag er det sol fra skyfri himmel, temperaturen er 28C.

Bølgehøyden øker selvfølgelig nå når det blåser mer, men båten er stor så det merker vi ikke så mye til.

Vanntemperaturen er 27,6C, og lufttrykket er fortsatt stabilt på 1025 bar.

Totalt utseilt distanse 3192, og utseilt distanse siste 24 timer var som i går etter loggen 101nm. Vi har nå 946 nm til mål.

Lars har fått 2 fine Doradoer(4,3+3,5kg) siste døgn, og trygger dermed sin ledelse.

Stillingen kl 12 UTC er:

Lars:                 34,4kg fisk

Bjørn Inge:        10,3kg fisk

Dere kan vel gjette hva menyen i dag blir.

I lys av overstående resultat vurderer kapteinen å endre reglene for fiskekonkurransen.

Aktuelle endringer kan være innføring av en form for ”lott” system, slik at deler (størstedelen) av fangsten alltid vil tilfalle reder og kaptein.

Innspill til lottfordeling må sendes på mail.

Eventuelle endringer vil bli innført med tilbakevirkende kraft.

 

 

Mvh

ABIM