37:28.47N 9:42.68W


WP 1, litt problem med Iridium Første posisjon var feil
Tid 11:30 UTC