Skjærhalden nå - etter tåkehelvete i na tt, midt i hovedleden? Litt skummelt å høre tåkelur til de store skipene uten å se de annet enn på AIS'en

Promise Around
Thomas Pedersen
Mon 6 Aug 2012 09:30