Calaise - Trivelig sted, men bærer fortsatt stort preg av å være en sommerparty destinasjon for engelskmenn på 60-70 tallet.

Promise Around
Thomas Pedersen
Tue 28 Aug 2012 00:22