Thyrø Bund til Kerteminde

SY Amateur
Kathleen Hellman and Knut Sæterlid
Tue 2 Aug 2011 19:33
55:27.1N 10:40.1E

Avgang 10.45 i havblikk. Ankomst Kerteminde 16.00 fortsatt i havblikk, utseilt
distanse 35,7 Nm.
Kjedelig tur for motor, men vi fikk jo solt oss en del da!

K&K

JPEG image

JPEG image

JPEG image