Årøsund

SY Amateur
Kathleen Hellman and Knut Sæterlid
Wed 6 Jul 2011 20:53
55:15.8N 09:42.8E

Nei, vi er ikke på Nøtterøy, selv om det høres slik ut. Vi er i den sydlige delen
av Lillebælt i sundet mellom Årø og fastlandet Jylland.
Avgang Juelsminde 10:00, ankomst Årøsund 18:00, utseilt distanse 50 Nm. Dagen
startet fint med en flott seilas i find vind ned mot Lillebælt. Vinden dabbet litt
av, så vi heiste gennakeren for å opprettholde farten. Satt og sløvet i cockpiten
da vi ser en gammel Maxi motorseiler forbi oss. Hva skjer! Sjekker loggen, vi
ligger mellom 5,5 og 6,5 knop i vannet. Sjekker da plotteren og ser at vi gjør 1,8
knop over bunn, skikkelig motstrøm!
Slik var det gjennom hele Lillebælt, så med fulle seil og motoren på 1500
omdreininger kom vi oss igjennom til slutt. Mot Årø fikk fi vinden rett i nesa, så
det ble motor helt inn. På veien ned så vi en båt med brukket mast. Vi kjørt bortom
og spurte om han trngte hjelp, men den var vist alt på vei. 3 timer etterat vi kom
inn, kom en redningsbåt slepende med havaristen inn til havnen, se bilde.
JPEG image

JPEG image

JPEG image

JPEG image