Putiki Bay, Waiheke - NZ

Larus
Tim Chapman and Nancy Martiniuk
Tue 3 Nov 2020 22:26
36 48.582S 175 2.162E