update 4

HIV OG HOI!
HENRIK, MARIUS AND KRISTIAN
Sat 15 Nov 2014 12:57
21:07.08N 21:42.70W
Seiler rett over 5 knop. COG: 225
Nyinnkjøpt fiskeutstyr har gitt avkasting: igår hadde vi vår første fiskemiddag til havs