Rotterdam

Mosaikktur 2016-2017
Eirin Bråten Nygård og Jakob Slettevold
Sat 27 Aug 2016 19:58
MYE trafikk.
Vi er utenfor innseilingen til Rotterdam.
52 00 307 N / 003 59 396 E