Innseiling til Den Helder

Mosaikktur 2016-2017
Eirin Bråten Nygård og Jakob Slettevold
Tue 16 Aug 2016 19:41
Vi nærmer oss Den Helder. 52 54 389 N 004 34 566 E