Åmøy Havn

Grace
Mon 4 May 2015 09:42

 

59:2.459 N 5:41.917 E.

 

Klar til avreise..