N11.05 W050.03

Eskalope
Lone Skjeggestad / Per Arne Skjeggestad
Mon 2 Feb 2015 11:46

ALLERDE OVER 20 KN. Per

1. feb. 2015 10:07 skrev "Kjetil Bakke" <kjetil {CHANGE TO AT} navigarus {DOT} no>:

SYR PROVISORISK BIMINI. Per