logo Around the world with Oda 2012 - 2015
Date: 04 Jun 2014 05:58:00
Title: Esema Bay - fortsatt Efate

17:33.1s
168:16.9e
Middag ombord i Oda for medfølgende båter. En rolig plett på jord - røyk fra jungelen forteller at bak mangeoven bor folk !

Diary Entries