logo S/Y KO-KO
Date: 04 May 2011 16:48:25
Title: posisjon

pos: 35.22.166N 27.06.166E

Diary Entries