logo Ammonite's Web Diary
Date: 27 Dec 2018 18:15:00
Title: Escondido Marina, Sea of Cortez, Mexico

Pos: 025:48.938N, 111:18.751W

Diary Entries