logo Ammonite's Web Diary
Date: 02 Dec 2018 22:03:00
Title: Isla Espirito, Sea of Cortez, Mexico

Pos: 024:28.136N, 110:22.882W 


Diary Entries