logo Ammonite's Web Diary
Date: 08 Aug 2018 15:22:00
Title: Kukak Bay, Alaska

Pos: 058:17.341N, 154:15.915W

Diary Entries