logo Ammonite's Web Diary
Date: 04 Aug 2018 15:20:00
Title: Saposa Bay, Kodiak Island,

Pos:  058:16.014N, 152:14.907W


Diary Entries