logo Ammonite's Web Diary
Date: 12 Sep 2014 05:41:00
Title: MaiKai, Bora-Bora, French Polynesia

Position: S 16°30,010', W 151°45,446'

Diary Entries