logo Ammonite's Web Diary
Date: 26 Jun 2014 00:53:00
Title: Fakarava Nord, Tuamotu, French Polynesia

Position: 16:3.55S , 145:37.26W


Diary Entries