logo Fryd
Date: 08 Aug 2017 19:55:00
Title: Skjervøy

70:01.78N 20:58.27E
Medstrøm i starten men den forsvant før vi kom til Grøneset… da var vi på 5 tallet hele veien til Lyngstuva. Da fikk vi motorseilt og hadde opp i 7 knop…(en kort stud før vi var nede i 5… ja ja. Sånn går no dagan…Diary Entries