S/Y Dream Catcher
Fred Skaarland & Anne Grethe Naess
Thu 1 Jan 1970 01:00
14 juni 2007,03:30 UTC, 40.12N 27.174W
Vind varierende fra SSV til nå WNW 9kn, bølger 2,5m, trykk, 1007mb, kurs 40gr. fart 5,5
Overskyet med noen regnbyger. Sjøtemp er 18gr

Utseilt distanse fra Horta 123nm
Igjen til Falmouth 1111nm, 8-10 dager

Sett mange delfiner,. Ser ikke lenger de andre båtene. Capella er foran o Hvorfor ikke etter oss.


Fred Skaarland
Iridium 00 8816 3156 3730

Call signal; LK8946
MMSI 257 660 980
Mail: dreamcatcherf {CHANGE TO AT} mailasail {DOT} com
Blog: http://blog.mailasail.com/dreamcatcher
Web: www.dcatcher.net