Tonga to Fiji

Blue Raven
Mon 8 Aug 2016 18:55
19 03.8 S 176 24.4 W